moderate

قالب شماره ۶ با نام تجاری Moderate

نام گذاری این قالب گویای همه چیز می باشد. ظاهر ملایم و آرام و در عین حال زیبا و چشم نواز این قالب، کاملا توانایی ایجاد حس خوب خرید در مشتریان شما را خواهد داشت. قالب شماره 7 (Moderate) فروشگاه ساز ویرچو علاوه بر داشتن خصوصیات طراحی گرافیکی عالی از قبیل رنگ بندی متنوع، نظم و ترتیب زیبای قرارگیری عناصر و حالتهای مختلف نمایش بنر از لحاظ فنی نیز بسیار مطلوب پیاده سازی شده است. این قالب با تمامی مرورگرها سازگار می یاشد و مسائل کلیدی SEO که همیشه از اولویت های شرکت در طراحی قالب بوده در این قالب نیز بخوبی رعایت شده است.

 • امکان تعیین حالتهای مختلف نمایش بنرهای تبلیغاتی و اسلایدر
 • قابل استفاده در پنج رنگ
 • امکان نمایش محصولات جدید بصورت اسلایدر
 • قابلیت نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
 • درج اتیکت برای محصولات فروش ویژه
 • پشتیبانی از اکثر مرورگرهای بروز دنیا
bertha

قالب شماره ۵ بانام تجاری Bertha

نام گذاری این قالب گویای همه چیز می باشد. ظاهر ملایم و آرام و در عین حال زیبا و چشم نواز این قالب، کاملا توانایی ایجاد حس خوب خرید در مشتریان شما را خواهد داشت. قالب شماره 7 (Moderate) فروشگاه ساز ویرچو علاوه بر داشتن خصوصیات طراحی گرافیکی عالی از قبیل رنگ بندی متنوع، نظم و ترتیب زیبای قرارگیری عناصر و حالتهای مختلف نمایش بنر از لحاظ فنی نیز بسیار مطلوب پیاده سازی شده است. این قالب با تمامی مرورگرها سازگار می یاشد و مسائل کلیدی SEO که همیشه از اولویت های شرکت در طراحی قالب بوده در این قالب نیز بخوبی رعایت شده است.

 • امکان تعیین حالتهای مختلف نمایش بنرهای تبلیغاتی و اسلایدر
 • قابل استفاده در پنج رنگ
 • امکان نمایش محصولات جدید بصورت اسلایدر
 • قابلیت نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
 • درج اتیکت برای محصولات فروش ویژه
 • پشتیبانی از اکثر مرورگرهای بروز دنیا
craft

قالب شماره ۴ با نام تجاری Craft

نام گذاری این قالب گویای همه چیز می باشد. ظاهر ملایم و آرام و در عین حال زیبا و چشم نواز این قالب، کاملا توانایی ایجاد حس خوب خرید در مشتریان شما را خواهد داشت. قالب شماره 7 (Moderate) فروشگاه ساز ویرچو علاوه بر داشتن خصوصیات طراحی گرافیکی عالی از قبیل رنگ بندی متنوع، نظم و ترتیب زیبای قرارگیری عناصر و حالتهای مختلف نمایش بنر از لحاظ فنی نیز بسیار مطلوب پیاده سازی شده است. این قالب با تمامی مرورگرها سازگار می یاشد و مسائل کلیدی SEO که همیشه از اولویت های شرکت در طراحی قالب بوده در این قالب نیز بخوبی رعایت شده است.

 • امکان تعیین حالتهای مختلف نمایش بنرهای تبلیغاتی و اسلایدر
 • قابل استفاده در پنج رنگ
 • امکان نمایش محصولات جدید بصورت اسلایدر
 • قابلیت نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
 • درج اتیکت برای محصولات فروش ویژه
 • پشتیبانی از اکثر مرورگرهای بروز دنیا
tube

قالب شماره ٣ با نام تجاری Tube

نام گذاری این قالب گویای همه چیز می باشد. ظاهر ملایم و آرام و در عین حال زیبا و چشم نواز این قالب، کاملا توانایی ایجاد حس خوب خرید در مشتریان شما را خواهد داشت. قالب شماره 7 (Moderate) فروشگاه ساز ویرچو علاوه بر داشتن خصوصیات طراحی گرافیکی عالی از قبیل رنگ بندی متنوع، نظم و ترتیب زیبای قرارگیری عناصر و حالتهای مختلف نمایش بنر از لحاظ فنی نیز بسیار مطلوب پیاده سازی شده است. این قالب با تمامی مرورگرها سازگار می یاشد و مسائل کلیدی SEO که همیشه از اولویت های شرکت در طراحی قالب بوده در این قالب نیز بخوبی رعایت شده است.

 • امکان تعیین حالتهای مختلف نمایش بنرهای تبلیغاتی و اسلایدر
 • قابل استفاده در پنج رنگ
 • امکان نمایش محصولات جدید بصورت اسلایدر
 • قابلیت نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
 • درج اتیکت برای محصولات فروش ویژه
 • پشتیبانی از اکثر مرورگرهای بروز دنیا
rutile

قالب شماره ٢ با نام تجاری Rutile

نام گذاری این قالب گویای همه چیز می باشد. ظاهر ملایم و آرام و در عین حال زیبا و چشم نواز این قالب، کاملا توانایی ایجاد حس خوب خرید در مشتریان شما را خواهد داشت. قالب شماره 7 (Moderate) فروشگاه ساز ویرچو علاوه بر داشتن خصوصیات طراحی گرافیکی عالی از قبیل رنگ بندی متنوع، نظم و ترتیب زیبای قرارگیری عناصر و حالتهای مختلف نمایش بنر از لحاظ فنی نیز بسیار مطلوب پیاده سازی شده است. این قالب با تمامی مرورگرها سازگار می یاشد و مسائل کلیدی SEO که همیشه از اولویت های شرکت در طراحی قالب بوده در این قالب نیز بخوبی رعایت شده است.

 • امکان تعیین حالتهای مختلف نمایش بنرهای تبلیغاتی و اسلایدر
 • قابل استفاده در پنج رنگ
 • امکان نمایش محصولات جدید بصورت اسلایدر
 • قابلیت نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
 • درج اتیکت برای محصولات فروش ویژه
 • پشتیبانی از اکثر مرورگرهای بروز دنیا
mesolite

قالب شماره ١ با نام تجاری Mesolite

نام گذاری این قالب گویای همه چیز می باشد. ظاهر ملایم و آرام و در عین حال زیبا و چشم نواز این قالب، کاملا توانایی ایجاد حس خوب خرید در مشتریان شما را خواهد داشت. قالب شماره 7 (Moderate) فروشگاه ساز ویرچو علاوه بر داشتن خصوصیات طراحی گرافیکی عالی از قبیل رنگ بندی متنوع، نظم و ترتیب زیبای قرارگیری عناصر و حالتهای مختلف نمایش بنر از لحاظ فنی نیز بسیار مطلوب پیاده سازی شده است. این قالب با تمامی مرورگرها سازگار می یاشد و مسائل کلیدی SEO که همیشه از اولویت های شرکت در طراحی قالب بوده در این قالب نیز بخوبی رعایت شده است.

 • امکان تعیین حالتهای مختلف نمایش بنرهای تبلیغاتی و اسلایدر
 • قابل استفاده در پنج رنگ
 • امکان نمایش محصولات جدید بصورت اسلایدر
 • قابلیت نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
 • درج اتیکت برای محصولات فروش ویژه
 • پشتیبانی از اکثر مرورگرهای بروز دنیا