پیگیری درخواست

مشاهده دموی نسخه آزاد

شما مى توانيد قبل از دريافت فايلهاى برنامه و نصب آن با استفاده از اين صفحه به راحتى با برنامه كار كرده و باامكانات آن آشنا شويد. اين نسخه از برنامه به صورت كاملا استاندارد و فقط با اعمال تنظيمات سرور نصب شده است. در اين بخش شما قادر هستيد هردو قسمت مديريت و فروشگاه را مشاهده كرده و با قسمتهاى مختلف آن آشنا شويد.

 

لینک دموی بخش مدیریت

لینک دموی بخش کاربری

Username: info@virtu.ir / Password: 123456